دکتر بهروز قدیری دهکردی
تخصص: چشم
محل مطب: کرمان

دکتر بهروز قدیری دهکردی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر بهروز قدیری دهکردی

شماره تماس:

03432222461

آدرس:

کرمان – خیابان شریعتی – خیابان عباس صباحی – ساختمان صبا – طبقه اول