دکتر بهزاد اسکندر اوغلی خیاوی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اردبیل

دکتر بهزاد اسکندر اوغلی خیاوی متخصص مغز و اعصاب در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر بهزاد اسکندر اوغلی خیاوی

شماره تماس:

04533246439

آدرس:

اردبیل – میدان سرچشمه – کوچه معصومین – ساختمان پزشکان مهر