این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135567876
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان شریعتی جنوبی – کوچه ارک – ساختمان پزشکان 2 – طبقه ی دوم

دکتر بهلول اصغری کلیبر متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر بهلول اصغری کلیبر