دکتر بهلول اصغری کلیبر
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: تبریز

دکتر بهلول اصغری کلیبر

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر بهلول اصغری کلیبر

شماره تماس:

04135567876

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان شریعتی جنوبی – کوچه ارک – ساختمان پزشکان 2 – طبقه ی دوم