این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
سنندج
08733289942
سنندج
کردستان – سنندج – خیابان فردوسی – اول کوچه هتل – ساختمان آپادانا

دکتر بهنام منصوریان متخصص مغز و اعصاب در سنندج | آدرس و تلفن دکتر بهنام منصوریان