این پزشک

تخصص پزشک: چشم
ارومیه
04433439646
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان حسنی – ساختمان ماندگار – طبقه 6

دکتر بیوک باقرزاده چچکلوی منصور متخصص چشم و بینایی در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر بیوک باقرزاده چچکلوی منصور