این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132228436
اصفهان
اصفهان – خیابان آمادگاه – ساختمان پزشکان – وردی 3 – طبقه 3

دکتر بیژن ابراهیمی دهکردی فوق تخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر بیژن ابراهیمی دهکردی