دکتر بیژن بیژن زاده
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر بیژن بیژن زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر بیژن بیژن زاده

شماره تماس:

061-33920415

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان سوم شرقی – ساختمان پارسیان