این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بوشهر
07733558080
بوشهر
بوشهر – خیابان امام – مجتمع محمدرسول الله (ص)

دکتر تیفا یکتا نژاد متخصص مغز و اعصاب در بوشهر | آدرس و تلفن دکتر تیفا یکتا نژاد