دکتر جعفر خوش قدم
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر جعفر خوش قدم

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر جعفر خوش قدم

شماره تماس:

07132353985

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – ساختمان پزشکی شیراز