این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132353985
شیراز
فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – ساختمان پزشکی شیراز

دکتر جعفر خوش قدم متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر جعفر خوش قدم