دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اصفهان

دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی متخصص مغز و اعصاب در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی

شماره تماس:

03132241034

آدرس:

اصفهان – چهارراه فلسطین – اول خیابان فردوسی – جنب داروخانه دکتر الیاسی – ساختمان حکیم – طبقه دوم