دکتر جلیل‌ مختاری
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر جلیل‌ مختاری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر جلیل‌ مختاری

شماره تماس:

05132229465

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان مدرس‌ – بالای داروخانه رضا