این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
یزد
03536249928
یزد
خیابان آیت اله کاشانی – روبروی بیمارستان مجیبیان – کوچه تعمیرگاه امیری

دکتر جلیل زارع مهرجردی متخصص ارتوپدی در یزد | آدرس و تلفن دکتر جلیل زارع مهرجردی