دکتر جلیل نامور
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر جلیل نامور

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر جلیل نامور

شماره تماس:

07132356427

آدرس:

فارس – شیراز – سی متری سینما سعدی – چهارراه صاحب دیوانی – کوچه 14