دکتر جمشید یگانه
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر جمشید یگانه

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر جمشید یگانه

شماره تماس:

07132331832

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان مشیر فاطمی – بین تقاطع خیابان اردیبهشت و معدل