دکتر جهانگیر صادقی نجف آبادی

تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر جهانگیر صادقی نجف آبادی متخصص چشم و بینایی در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر جهانگیر صادقی نجف آبادی

شماره تماس:

031-32229973

آدرس:

اصفهان – خیابان آمادگاه – ساختمان پزشکان