این پزشک

تخصص پزشک: چشم
همدان
08133118790
همدان
همدان – اسدآباد – چهار راه رسالت (ماسی) – رو به روی آب انبار – مجتمع آریا – طبقه اول – واحد 5

دکتر جواد بخشی متخصص چشم و بینایی در همدان | آدرس و تلفن دکتر جواد بخشی