این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138465090
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – احمد آباد – تقاطع بلوار تلویزیون و بعثت – ساختمان آگر – واحد 9

دکتر جواد فریمانی متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر جواد فریمانی