این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
گرگان
01732327550
گرگان
خیابان ولیعصر – عدالت 36 – پلاک 97

دکتر حاجی محمد ساتلقی متخصص ارتوپدی در گرگان | آدرس و تلفن دکتر حاجی محمد ساتلقی