دکتر حبیب الله نعمتی کریموی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر حبیب الله نعمتی کریموی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حبیب الله نعمتی کریموی

شماره تماس:

05138542432

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – حاشیه میدان بیمارستان امام رضا – پلاک 1/70