این پزشک

تخصص پزشک: متخصص ارتوپدی / جراح ستون فقرات
تبریز
04135424393
تبریز
خیابان ارتش جنوبی – پاستور جدید – روبروی ام آر آی پژواک – ساختمان آریا – طبقه دوم

دکتر حجت حسین پور فیضی متخصص ارتوپدی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر حجت حسین پور فیضی