دکتر حسن اخوان مجد
تخصص: چشم
محل مطب: اراک

دکتر حسن اخوان مجد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسن اخوان مجد

شماره تماس:

08632214262

آدرس:

مرکزی – اراک – خیابان شهید بهشتی – جنب رستوران حاتم – بن بست تیکران – ساختمان پزشکان میلاد