دکتر حسن اکبری بنی

تخصص: چشم
محل مطب: شهرکرد

دکتر حسن اکبری بنی متخصص چشم و بینایی در شهرکرد | آدرس و تلفن دکتر حسن اکبری بنی

شماره تماس:

03832271919

آدرس:

چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – خیابان 12 محرم جنوبی ـ ساختمان سینا