دکتر حسن طاهریان
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر حسن طاهریان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسن طاهریان

شماره تماس:

07132224324

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – نزدیک چهارراه نمازی – روبروی مسجد