این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132224324
شیراز
فارس – شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – نزدیک چهارراه نمازی – روبروی مسجد

دکتر حسن طاهریان متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر حسن طاهریان