دکتر حسن طاهریان


تخصص: چشم


شهر: شیراز

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر حسن طاهریان متخصص چشم

—————–

آدرس:
فارس – شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – نزدیک چهارراه نمازی – روبروی مسجد


 

تلفن تماس:
07132224324


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.