دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمان

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

شماره تماس:

03432453032

آدرس:

کرمان – خیابان استقلال – مجتمع پزشکی استقلال