این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
رشت
01333322047
رشت
چهارراه میکائیل – ساختمان 816 – طبقه 2

دکتر حسینعلی زارع شریفی متخصص ارتوپدی در رشت | آدرس و تلفن دکتر حسینعلی زارع شریفی