این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35556274
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان شریعتی جنوبی – کوچه ارک – طبقه سوم – طبقه فوقانی پاتولوژی فارابی

دکتر حسین اخباری شجاعی متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر حسین اخباری شجاعی