دکتر حسین رئیس دانایی
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر حسین رئیس دانایی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسین رئیس دانایی

شماره تماس:

02177433051

آدرس:

تهران – خیابان پیروزی – مقابل خیابان سوم نیروی هوایی – ساختمان پزشکان 202