دکتر حسین زمانیان
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ساری

دکتر حسین زمانیان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسین زمانیان

شماره تماس:

01133320242

آدرس:

مازندران – ساری – خیابان قارن – ساختمان طوس – طبقه 1