دکتر حسین قهرمانی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرج

دکتر حسین قهرمانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسین قهرمانی

شماره تماس:

02632270104

آدرس:

البرز – کرج – خیابان هفت تیر – ساختمان بورس – طبقه 1