این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
قزوین
02833221404
قزوین
قزوین – خیابان فردوسی – کوچه – شهید جانباز – مجتمع پزشکان نیکان – واحد 7

دکتر حسین مژدهی پناه متخصص مغز و اعصاب در قزوین | آدرس و تلفن دکتر حسین مژدهی پناه