دکتر حسین مژدهی پناه
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: قزوین

دکتر حسین مژدهی پناه

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسین مژدهی پناه

شماره تماس:

02833221404

آدرس:

قزوین – خیابان فردوسی – کوچه – شهید جانباز – مجتمع پزشکان نیکان – واحد 7