این پزشک

تخصص پزشک: فلوشیپ جراحی زانو / متخصص ارتوپدی
رشت
01332121709
رشت
چهار راه گلسار – ساختمان دانا – طبقه نهم

دکتر حسین کریمی هریس متخصص ارتوپدی در رشت | آدرس و تلفن دکتر حسین کریمی هریس