دکتر حمزه علی اسدی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: خرم آباد

دکتر حمزه علی اسدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حمزه علی اسدی

شماره تماس:

06633330577

آدرس:

لرستان – خرم آباد – خیابان شهدای شرقی – کوچه مخابرات – ساختمان سپنتا – طبقه اول