دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمانشاه

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی متخصص مغز و اعصاب در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

شماره تماس:

08337270999

آدرس:

کرمانشاه – پارکینگ شهرداری – خیابان حاج محمد تقی – ساختمان دی