دکتر حمیدرضا طوسی
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر حمیدرضا طوسی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حمیدرضا طوسی

شماره تماس:

02162743050

آدرس:

تهران – پیروزی – نبش پرستار – جنب داروخانه پرستار – پلاک 270 – طبقه 2