دکتر حمید بهزادنیا
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: رشت

دکتر حمید بهزادنیا

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حمید بهزادنیا

شماره تماس:

01332110550

آدرس:

گیلان – رشت – چهارراه گلسار – جنب خانه داروساز – ساختمان نادری