این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132240084
اصفهان
اصفهان – خیابان شمس آبادی – چهارراه قصر – مجتمع قصر نور – واحد 302

دکتر حمید شمس الکتابی متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر حمید شمس الکتابی