دکتر حمید شمس الکتابی

تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اصفهان

دکتر حمید شمس الکتابی متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر حمید شمس الکتابی

شماره تماس:

03132240084

آدرس:

اصفهان – خیابان شمس آبادی – چهارراه قصر – مجتمع قصر نور – واحد 302