این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03195019903
اصفهان
اصفهان – دروازه شیراز – بلوار دانشگاه – کوچه شهید زمانی(یازدهم) – ساختمان پردیس 2 – طبقه دوم

دکتر حمید صانعی متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر حمید صانعی