دکتر حمید عبادی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: گرگان

دکتر حمید عبادی متخصص مغز و اعصاب در گرکان | آدرس و تلفن دکتر حمید عبادی

شماره تماس:

01732247341

آدرس:

گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – ساختمان پزشکی ایرانشهر