این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
گرگان
01732247341
گرگان
گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – ساختمان پزشکی ایرانشهر

دکتر حمید عبادی متخصص مغز و اعصاب در گرکان | آدرس و تلفن دکتر حمید عبادی