دکتر حمید غنی زاده
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ارومیه

دکتر حمید غنی زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حمید غنی زاده

شماره تماس:

04432242929

آدرس:

آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان مدنی 2 – روبروی خیام شمالی – ساختمان سینا