این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
ارومیه
04432242929
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان مدنی 2 – روبروی خیام شمالی – ساختمان سینا

دکتر حمید غنی زاده متخصص مغز و اعصاب در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر حمید غنی زاده