دکتر حمید مرآت


تخصص: چشم


شهر: قزوین

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر حمید مرآت متخصص چشم

—————–

آدرس:
قزوین – فردوسی – ساختمان البرز


 

تلفن تماس:
02833220408


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.