دکتر خاطره تقی زاده
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر خاطره تقی زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر خاطره تقی زاده

شماره تماس:

05137601142

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – چهارراه خیام – بلوار دستغیب 35 – نبش بیستون 2 – ساختمان ایرانا – طبقه 1