دکتر خسرو میناوند
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اراک

دکتر خسرو میناوند

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر خسرو میناوند

شماره تماس:

08632230153

آدرس:

مرکزی – اراک – خیابان شهید شیرودی – روبروی سازمان انتقال خون – ساختمان پزشکان