این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
کرمانشاه
08337278025
کرمانشاه
کرمانشاه – میدان شهرداری – خیابان معلم شرقی – نرسیده به سه راه شریعتی – پایین تر از تامین اجتماعی – ساختمان نئیری – طبقه اول

دکتر داریوش افشاری علی آباد متخصص مغز و اعصاب در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر داریوش افشاری علی آباد