دکتر داریوش فرخ تهرانی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر داریوش فرخ تهرانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر داریوش فرخ تهرانی

شماره تماس:

05138549322

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان کوهسنگی – کوچه یاس – بهشتی 11 – ساختمان پزشکان کوهسنگی – طبقه همکف