این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
اصفهان
03132204987
اصفهان
خیابان شمس آبادی – نرسیده به چهار راه قصر – روبه روی مرکز تحقیقات معلمان – ساختمان قمر الدوله – طبقه ی دوم – واحد 213

دکتر ذبیح اله شاهمرادی متخصص پوست و مو در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر ذبیح اله شاهمرادی