دکتر رحیم عبدالوند

تخصص: چشم
محل مطب: خرم آباد

دکتر رحیم عبدالوند متخصص چشم و بینایی در خرم آباد | آدرس و تلفن دکتر رحیم عبدالوند

شماره تماس:

06632202700

آدرس:

لرستان – خرم آباد – پل شهدا – طبقه دوم عینک سازی زایس – مطب دکتر رحیم عبدالوند