دکتر رحیم معصومی


تخصص: چشم


شهر: اردبیل

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر رحیم معصومی متخصص چشم

—————–

آدرس:
اردبیل


 

تلفن تماس:
045-32239621


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.