این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35549269
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – چهارراه باغشمال – روبروی بیمارستان الزهراء – ساختمان آفتاب

دکتر رسول علیزاده متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر رسول علیزاده