دکتر رضا بااصل رودی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر رضا بااصل رودی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر رضا بااصل رودی

شماره تماس:

05136635472

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – قاسم آباد – چهارراه مخابرات – نبش شریعتی 22