دکتر رضا رحیمی
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر رضا رحیمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر رضا رحیمی

شماره تماس:

07132302050

آدرس:

فارس – شیراز – فلکه نمازی – به طرف ستاد – روبروی دانشکده مهندسی 1 – کنار بانک اقتصاد نوین – ساختمان یاس – طبقه 4