این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132302050
شیراز
فارس – شیراز – فلکه نمازی – به طرف ستاد – روبروی دانشکده مهندسی 1 – کنار بانک اقتصاد نوین – ساختمان یاس – طبقه 4

دکتر رضا رحیمی متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر رضا رحیمی